Un nou Program de formare în educaţia pentru sănătate a tinerilor

07 Mai, 2018

Participanții Programului de formare privind „Dezvoltarea şi implementarea programului auricular comprehensiv de educație pentru sănătate în conformitate cu nevoile de dezvoltare ale elevilor şi standardele internaționale” Sursa: http://prodidactica.md/curs-de-instruire-dezvoltarea-si-implementarea-programului-curricular-comprehensiv-de-educatie-pentru-sanatate-in-conformitate-cu-nevoile-de-dezvoltare-ale-elevilor-si-standardele-internation/

Programul de formare privind „Dezvoltarea şi implementarea programului auricular comprehensiv de educație pentru sănătate în conformitate cu nevoile de dezvoltare ale elevilor şi standardele internaționale” a fost organizat în baza Memorandumului între Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) şi MECC, în scopul consolidării capacităților intersectoriale în domeniul promovării sănătății.

Programul de formare este realizat în cadrul proiectului „Educaţie pentru sănătate a tinerilor”, implementat de Agenţia ONU pentru drepturile şi sănătatea reproductivă (UNFPA), cu sprijinul Ambasadei Olandei şi în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Reţeaua Tinerilor Educatori de la Egal la Egal „Y-PEER”, Centrul Educaţional Pro Didactica şi Parteneriate pentru Fiecare Copil.

Din activităţile prioritare ale proiectului „Educaţie pentru sănătate a tinerilor” fac parte: revizuirea curriculumului cursului opţional „Educaţie pentru sănătate” din învățământul gimnazial și liceal în conformitate cu standardele internaţionale; formarea cadrelor didactice şi formarea echipei naţionale de experţi, care vor fi implicaţi în activităţile proiectului. Pentru revizuirea curriculumului, în baza Ordinului nr. 396 din 29.III.2018 al MECC a fost constituit Grupul de Lucru (vezi Ordinul nr.396 și Componența nominală a Grupului de lucru).

Dr. Rodica Comendant, MD,  conferențiar universitar, catedra Obstetrică și Ginecologie, USMF „Nicolae Testimițanu”, director CIDSR face parte din Grupul de lucru.

La Programul de formare au participat metodişti ai direcţiilor de învăţământ, cadre didactice, reprezentanţi ai Grupului de lucru, etc.

Sesiunile de formare ale Programului s-au desfășurat în perioada 10-12 aprilie 2018, la Centrul Educațional Pro Didactica, or. Chișinău.

Obiectivele instruirii au fost următoarele:

 • Argumentarea impactului sănătății adolescenților pentru sănătatea publică şi explicarea rolului instituțiilor de învățământ în ameliorarea sănătății de dezvoltării adolescenților.
 • Descrierea particularităților dezvoltării bio-psiho-sociale a adolescenților, inclusiv a schimbărilor pubertare şi dezvoltării creierului. Identificarea deosebirilor între
  comportamentul explorator şi cel de risc.
 • Explicarea sarcinilor de dezvoltare psiho-socială în adolescenţă, a particularităţilor dezvoltării psihologice şi sociale a adolescenţilor şi a nevoilor vârstei.
 • Discutarea etapelor în dezvoltarea sexualităţii umane şi formarea identităţii sexuale. Argumentarea rolului educaţiei sexuale în ameliorarea sănătăţii sexual-reproductive.
 • Ajustarea mesajelor de sănătate în corespundere cu particularităţile de vârstă ale elevilor şi standardele internaţionale de educaţie pentru sănătate. Prezentarea metodelor care lucrează si care nu lucrează în promovarea sănătăţii la adolescenţi.

Moderatori Programului de formare:

 • Galina Leşco, Șefa CRNSSPT NEOVITA, Coordonator naţional proiect ”Generaţie
  Sănătoasă ”, trainer în programul European de instruire în sănătatea adolescenţilor EuTeach Expert internaţional in sănătatea adolescenţilor şi serviciile de sănătate prietenoase tinerilor
 • Larisa Chirev, psiholog, lector universitar, UPS ”ION CREANGĂ”, expert şi formator
  naţional în sănătatea şi dezvoltarea adolescenţilor.

Atașate sunt următoarele materiale disponibile

Partenerii

Utilizăm module cookie
Utilizăm module cookie pentru a afișa corect conținutul și pentru a facilita utilizarea site-ului web.
Accept
Nu accept