Ședința de lucru a Consiliului de coordonare a procesului de elaborare a noului document strategic în sănătatea reproducerii pentru anii 2016 -2020, 16 octombrie 2015, MS al RM

Ședința de lucru a Consiliului de coordonare a procesului de elaborare a noului document strategic în sănătatea reproducerii pentru anii 2016 -2020 a avut loc la MS RM pe data de 16 octombrie 2015.

Obiectivele ședinței au fost:
20151016_104304

  • Prezentarea raportului de evaluare a documentelor strategice în domeniul sănătății sexual reproductive și a recomandărilor care nu au fost implementate
  • Discutarea și stabilirea procesului de elaborare a noului document strategic în domeniul sănătății reproducerii

În deschiderea evenimentului dna Valentina Rotaru, viceministrul sănătății, președinte   al   Consiliului de coordonare a procesului de elaborare a noului document strategic in sănătatea reproducerii pentru anii 2016 – 2020 a menţionat importanţa aspectelor ce ţin de sănătatea reproducerii.

Strategia Națională a Sănătății Reproducerii a Republicii Moldova 2005-2015 a scos în evidenţă un set întreg de măsuri pe termen lung destinate ameliorării sănătăţii reproducerii în ţară. Ea reflectă viziunea Guvernului şi a multiplelor reprezentanţe ale societăţii civile din Republica Moldova referitor la politicile şi programele de sănătate a reproducerii.

DR. Rodica Comendant, director, Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive (CIDSR), conferențiar universitar, USMF „Nicolae Testemițanu” a prezentat analiza documentelor strategice în domeniul sănătății sexual reproductive, care a avut drept scop examinarea obiectivelor, preconizate de Strategia Națională a Sănătății Reproducerii și ale altor evaluări pentru identificarea recomandărilor neimplimentate, ale ariilor prioritare ale potențialelor intervenții pentru următorii cinci ani (2016 –2020), identificarea posibililor abordări mai eficiente pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea lor.

În prezentarea sa, Dr. R. Comendant a vorbit despre barierele în atingerea obiectivelor Strategiei SR și anume: accesul problematic la serviciile de SR pentru persoanele neasigurate, calitatea serviciilor, instruirea furnizorilor de servicii, probleme de coordonare și implementare a SNSR, bariere din domeniul informarea şi educarea populației, inclusive a tinerilor, problema lipsei de date оn domeniul SR, etc.

Ca probleme principale ce urmează a fi soluţionate au fost menționate mortalitatea maternă, mortalitatea şi morbiditatea perinatală (în special în mediul rural), utilizarea contraceptivelor moderne  (în special în grupurile social-vulnerabile la sate și printre adolescenți), incidenţa ITS şi infecţia HIV (inclusiv printre adolescenți), fertilitatea, sarcinile nedorite (avorturile și nașterile) la adolescente, rata avorturilor, metodele (efectuarea lor prin chiuretaj) și rata depistării stadiilor avansate ale cancerele genitale (la femeie şi la bărbat).

Spre final a fost agreat planul de lucru de dezvoltare a noului document strategic in domeniul sănătății reproductive.

Atasate sunt:

 

Imagini din cadrul ședinței

Partenerii

Utilizăm module cookie
Utilizăm module cookie pentru a afișa corect conținutul și pentru a facilita utilizarea site-ului web.
Accept
Nu accept