Proiectul „Îmbunătățirea utilizării contraceptivelor în procesul de consiliere post-avort în Transnistria”

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 1 aprilie  2017 – 30 martie 2018

FININȚATOR:  Safe Abortion Action Funds

SCOPUL PROIECTULUI: Îmbunătățirea calității serviciilor în procesul de consiliere post-avort în Transnistria, în conformitate cu recomandările OMS, precum și îmbunătățirea utilizării contraceptivelor în procesul de consiliere post-avort.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 1. Fortificarea capacităților prestatorilor serviciilor de avort (medici și asistente medicale) în planificarea familială în conformitate cu recomandările OMS. O atenție deosebită va fi acordată utilizării metodelor de acțiune prelungită, așa ca DIU.
 2. Asigurarea accesului la servicii de planificare familială și asigurarea cu contraceptive a femeilor după procedura de avort, pentru ca 100% femei să primească servicii de consiliere de calitate și maximal să părăsească instituția medicală cu contraceptivul ales.
 3. Sensibilizarea comunității referitor la beneficiile planificării familiale și cererii de contraceptive moderne.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

Activitățile din cadrul Obiectivului 1

 • Organizarea unui workshop cu stakeholderii în scopul împărtășirii experienței Republicii Moldova în consilierea post avort inclusiv planificarea familială..
 • Dezvoltarea capacităților furnizorilor de servicii ai tuturor instituțiilor medicale din regiune care oferă îngrijiri de avort  în consilierea calitativă post avort și planificare familială și furnizarea de contraceptive, conform recomandărilor OMS.
 • Elaborarea protocoalelor privind metodele de planificare familială pe baza recomandărilor OMS.

Activitățile din cadrul Obiectivului 2

 • Asigurarea cu contraceptive moderne a tuturor instituțiilor medicale care prestează servicii de avort.
 • Dezvoltarea mecanismului de asigurare a aprovizionării cu contraceptive pentru femeile după avort prin redirecționarea unei părți a banilor, obținuți din serviciile prestate pentru procurarea contraceptivelor pentru femeile din grupurile vulnerabile.

Activitățile din cadrul Obiectivului 3

 • Elaborarea și promovarea materialelor informative tipărite despre metodele moderne de contracepție, importanța și beneficiile utilizării contracepției.
 • Organizarea de emisiuni radio și TV privind planificarea familială și metodele moderne de contracepție.
 • Dezvoltarea și promovarea informațiilor on-line (Web, Facebook, Twitter etc.) privind metodele moderne de contracepție, inclusiv un forum interactiv pentru a răspunde la întrebările populației despre contracepție.
 • Desfășurarea atelierului de diseminare pentru a prezenta rezultatele proiectului.

Partenerii

Utilizăm module cookie
Utilizăm module cookie pentru a afișa corect conținutul și pentru a facilita utilizarea site-ului web.
Accept
Nu accept