Proiectul „Optimizarea sistemului național de prestare a serviciilor de planificare familială”

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 01 februarie 2015  – 31 august 2017

FINANȘATOR: UNFPA Moldova

PARTENERI DE IMPLEMENTARE:

CONTEXTUL PROIECTULUI: Planificarea familială reprezintă unul din compartimentele Strategiei Naționale a Sănătății Reproducerii pentru anii 2005-2015, aprobată de Guvernul RM în anul 2005. Obiectivele acestei strategii sunt: asigurarea condițiilor optime pentru realizarea funcției reproducerii a cuplurilor și indivizilor; reducerea rolului avortului ca metodă de reglare a natalității prin asigurarea cu opțiuni contraceptive moderne; ridicarea nivelului de cunoștințe al populației; creșterea accesibilității și adresabilității populației la servicii calificate de planificare familială și sănătate a reproducerii. Pentru facilitarea realizării acestor obiective, la inițiativa MS din RM, s-a propus implementarea mai multor activități în cadrul proiectului implementat de către Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive (CIDSR).

SCOPUL PROIECTULUI: Identificarea barierelor și a factorilor care facilitează prestarea și accesul la serviciile de planificare familială în RM și identificarea lacunelor și discrepanțelor dintre procesul și metodologia utilizate în prezent pentru dezvoltarea ghidurilor în Sănătatea Sexuală și Reproductiva (SSR) și procesul recomandat de către Colegiul Regal de Obstetrică și Ginecologie din Marea Britanie.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 • Identificarea barierelor și a factorilor care facilitează prestarea și accesul la serviciile de planificare familială în asistența medicală primară;
 • Identificarea modului în care este reflectat subiectul de planificare familială în programele de studii profesionale tehnice și postsecundare nonterțiare, universitare și postuniversitare existente și analiza posibilității de punerea în aplicare a sistemului de învățare online la distanță (VIC, http://www.vic.eeirh.org/online/start.html);
 • Dezvoltarea în baza rezultatelor evaluării a regulamentului cu referire la managementul asighttps://cidsr.md/urării produselor de contracepție în cadrul asistenței medicale primare;
 • Ridicarea nivelului de cunoștințe ale prestatorilor de servicii de planificare familială din asistența medicală primară;
 • Identificarea lacunelor și discrepanțelor dintre procesul actual de dezvoltare a ghidurilor în SSR în RM și cel recomandat de către Colegiul Regal de Obstetrică și Ginecologie din Marea Britanie;
 • Dezvoltarea unui plan de acțiune național pentru dezvoltarea ghidurilor în SSR conform procesului recomandat de către Colegiul Regal de Obstetrică și Ginecologie din Marea Britanie, inclusiv identificarea echipei naționale de coordonare a dezvoltării ghidurilor în SSR.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

 • Evaluarea prestării serviciilor de planificare familială de către asistența medicală primară, cu identificarea barierelor și a factorilor care facilitează prestarea acestora;
 • Evaluarea programelor de studii pre- și post-universitare existente pentru a identifica modul în care este reflectat subiectul de Planificare Familială, inclusiv analiza posibilității de punerea în aplicare a sistemului de învățare online la distanță (VIC, http://www.vic.eeirh.org/online/start.html);
 • Dezvoltarea regulamentului cu referire la managementul asigurării produselor de contracepție (estimarea necesităților, procurare, distribuție, monitorizare și evaluare);
 • Organizarea unui seminar de instruire avansată privind metodele contraceptive pentru echipa națională de experți în planificarea familială;
 • Fortificarea capacității medicilor de familie care prestează servicii de planificare familială prin elaborarea și distribuirea Buletinelor Informative despre contracepție; crearea compartimentului de ”Planificare familială” pe web-ul CIDSR cu plasarea link-urilor către publicațiile Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și documentele Ministerului Sănătății din RM; distribuirea ghidurilor și manualelor OMS în planificarea familială;
 • Evaluarea procesului actual de dezvoltare a ghidurilor în SSR în R. Moldova;
 • Organizarea unei conferințe naționale privind dezvoltarea ghidurile clinice din domeniul SSR în R. Moldova;
 • Advocacy pentru dezvoltarea ghidurilor bazate pe dovezi în RM.

IMPACTUL PROIECTULUI:

 • CIDSR a organizat și desfășurat 10 seminare de instruire a medicilor de familie în planificarea familiei: recomandările, ghidurile și protocoalele clinice ale OMS
 • În decursul celor 10 seminare de instruire a medicilor de familie în planificarea familiei au fost instruiti 300 medici de familie
 • Au fost distribuite peste 800 de manuale OMS medicilor de familie din R. Moldova
 • În baza Ghidului practic pentru furnizorii de servicii de planificare familială (OMS) au fost întocmite și distribuite la toate centrele de sănătate din R. Moldova 22 buletine informative
 • CIDSR a lansat pagina nouă „Planificarea familiei”  pe site-ul  https://cidsr.md/

Partenerii

Utilizăm module cookie
Utilizăm module cookie pentru a afișa corect conținutul și pentru a facilita utilizarea site-ului web.
Accept
Nu accept