Proiectul „Coordonarea Centrului regional de instruire în elaborarea și implementarea ghidurilor și protocoalelor clinice în sănătatea reproducerii”

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 01 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2017

FINANȚATOR: Oficiul Regional pentru Europa de Est și Asia Centrală al UNFPA, în cadrul Inițiativei Regionae UNFPA pentru Ghiduri Clinice în Sănătatea Reproducerii în Europa de Est și Asia Centrală.

PARTENER FACILITATOR: Fundația Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii, România.

PARTENER DE IMPLEMENTARE:

SCOPUL PROIECTULUI: Coordonarea Centrului regional de instruire în elaborarea și implementarea ghidurilor și protocoalelor clinice în sănătatea reproducerii și organizarea Cursului regional despre dezvoltarea ghidurilor clinice în sănătatea reproducerii în limba rusă, pentru susținerea persoanelor cheie din țările din Europa de Est și Asia Centrală în stabilirea abordării sistematice în dezvoltarea/adaptarea/implementarea ghidurilor clinice în cadrul unui program național privind îmbunătățirea calității acestora.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

 • Instituirea Consiliului Centrului Regional de Instruire din R. Moldova cu semnarea Acordului de Colaborare;
 • Desfășurarea întrunirii anuale a Consiliului;
 • Revizuirea și actualizarea principiilor, criteriilor, chestionarului și metodologiei de selectare a participanților la cursul regional;
 • Revizuirea și actualizarea materialelor cursului în limba rusă;
 • Elaborarea unui material informativ despre curs;
 • Organizarea cursului regional în limba rusă în or. Chișinău în perioada de 7 – 11 Septembrie 2015;
 • Organizarea cursului regional în limba rusă în or. Chișinău în perioada de 13 – 16 Septembrie 2016;
 • Monitorizarea și raportarea implicării participanților, de la Cursul Regional în limba rusă organizat în R. Moldova în anul 2014, 2015 și 2016 în procesul de dezvoltare și implementare a ghidurilor în țările lor ulterior instruirii;
 • Elaborarea unui plan de sustenabilitate pentru Centrul Regional de Instruire din R. Moldova.

IMPACTUL PROIECTULUI:

 • A fost instituit Centrului regional de instruire în elaborarea și implementarea ghidurilor și protocoalelor clinice în sănătatea reproducerii cu oficiul în Moldova, coordonat cu succes de către Centrul de Instruire în domeniul Sănătății Reproductive (CIDSR), în persoana directorului – Rodica Comendant. Centrul regional organizează instruire pentru țările din regiunea Europei de Est și Asiei Centrale, cu predare în limba rusă.
 • Trainerii cursului, profesioniști din Moldova instruiți de către Colegiul Regal de Obstetrică și Ginecologie din Marea Britanie (RCOG), au revizuit și actualizat curicula cursului în limba rusă ca aceasta să răspundă mai bine la necesitățile regionale fiind centrată pe participant.
 • Au fost organizate cu succes două cursuri regionale în limba rusă la Chișinău: 7 – 11 Septembrie 2015 și 13 – 16 septembrie 2016. În total, la ziua de azi, participanții au beneficiat de trei cursuri în limba rusă, în cadrul cărora au fost instruiți 59 reprezentanți ai ministerelor sănătății, institutelor mamei și al copilului, universităților de medicină ș.a. din 11 țări ale regiunii (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina și Uzbekistan).
 • Datorită cunoștințelor acumulate, participanții au elaborat planurile naționale de dezvoltare, implementare și/sau adaptare a ghidurilor și protocoalelor clinice în sănătatea sexuală şi a reproducerii, ceea ce oferă continuitate eforturilor depuse în cadrul cursurilor petrecute și va face posibilă implementarea standardelor dezvoltate concomitent în mai multe țări din regiune.

 

 

Mai detaliat despre Cursul organizat în 2015 puteți citi aici:

 

Cursul regional de instruire privind dezvoltarea și implementarea ghidurilor clinice în sănătatea sexuală şi a reproducerii, 13-16 septembrie 2016

Al treilea curs regional (în limba rusă) de instruire privind dezvoltarea și implementarea ghidurilor clinice  în sănătatea sexuală şi a reproducerii s-a desfășurat  în perioada 13 – 16 septembrie, 2016, în incinta Raddisson Blu Leogrand Hotel, str. Mitropolit Varlaam nr. 77, or. Chișinău (vedeți detalii în Agenda).

Cursul a fost organizat de către CIDSR cu suportul Oficiului Regional pentru Europa de Est și Asia Centrală al UNFPA, în cadrul Inițiativei Regionale UNFPA pentru Ghiduri Clinice în Sănătatea Reproducerii în Europa de Est și Asia Centrală și  a Fundației Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii din România.

Din 2015 CIDSR este organizația coordonatoare a Centrului regional de instruire în elaborarea și implementarea ghidurilor și protocoalelor clinice în sănătatea reproducerii (detalii pe https://cidsr.md/proiecte)

La curs au participat reprezentanți ai ministerelor sănătății din Azerbaidjan, Kazahstan, Kyrgyzstan, Tadjikitan, Turkmenistan,  Ukraina, Uzbekistan și Moldova (vedeți Lista participantilor).

Scopul Cursului Regional este de a sprijini părțile interesate în țările din Europa de Est și Asia Centrală pentru a stabili o abordare sistematică întru dezvoltarea / adaptarea / punerea în aplicare a ghidurilor clinice în cadrul unui program național privind îmbunătățirea calității.

Cursul a fost facilitat de către profesionişti din domeniul academic și de sănătate din RM, instruiți de către Colegiul Regal de Obstetrică și Ginecologie din Marea Britanie (RCOG) ca traineri în dezvoltarea, adaptarea și implementarea ghidurilor clinice pentru regiunea Europa de Est și Asia Centrală.

Cursul este util pentru factorii de decizie politică, manageri de programe și profesionişti din domeniul sănătății, care sunt interesați în dezvoltarea / adaptarea și implementarea ghidurilor / protocoalelor clinice.

Evenimentul dat a oferit  oportunitate unică de a obține cunoştinţe despre metodologia dezvoltării ghidurilor clinice în sănătatea sexuală și a reproducerii elaborată de RCOG şi Institutul Est-European de Sănătate a Reproducerii (EEIRH).

Invitații speciali la deschiderea evenimentului au fost:  Liliana Iașan, Vice-Ministrul Sănătății al RM;  Sergiu Gladun, director, Institutul Mamei și a Copilului din RM; Natalia Cojohari, reprezentantă adjunct,  Fondul Națiunilor Unite pentru Populație Republica Moldova. Deschiderea a fost transmisă on-line  – https://www.privesc.eu/arhiva/68800 .

În acest an, în premieră, a fost introdusă prezentarea de către participanți a situației din țara lor referitor la dezvoltarea și implementarea ghidurilor clinice în sănătatea sexuală şi a reproducerii.

În scopul continuității și durabilității, în baza cunoștințelor acumulate, delegațiile din fiecare țară au elaborat un plan național de acțiuni în scopul îmbunătățirii procesului de dezvoltare, adaptarea și implementare a ghidurilor/protocoalelor clinice, inclusiv acțiuni pentru acreditarea și instituționalizarea cursului regional la nivel de țară.

La sfârșitul cursului, participanții au completat chestionare de evaluare, acestea servind drept bază pentru evaluarea atingerii obiectivelor propuse cît și pentru ulterioara perfecționare a cursului. Părerea generală a participanților, trainerilor, organizatorilor despre curs la fel și alte detalii, sunt reflectate în raportul narativ expus în continuare.

Raport cu privire la desfășurarea Cursului regional de instruire privind dezvoltarea și implimentarea ghidurilor clinice în sănătatea sexuală şi a reproducerii, 13 – 16 sept 2016, Chisinau, Republica Moldova (in engleză).

Partenerii

Utilizăm module cookie
Utilizăm module cookie pentru a afișa corect conținutul și pentru a facilita utilizarea site-ului web.
Accept
Nu accept