Incluziv și accesibil pentru toți: O abordare multi-componentă pentru promovarea sănătății sexuale și reproductive și respectarea drepturilor femeilor și fetelor cu dizabilități.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 01 septembrie 2021 – 31 martie 2023

DONATOR: Ambasada Finlandei la București

SCOPUL PROIECTULUI: Promovarea serviciilor, informațiilor, politicilor și infrastructurii totalmente incluzive în domeniul de sănătate sexuală și reproductivă (SSR) pentru femei și fete cu dizabilități.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 1. Dezvoltarea capacității femeilor și fetelor cu dizabilități de a-și exercita drepturile sexuale și reproductive și posibilității de a transmite cunoștințele în drepturi și sănătatea sexuală și reproductivă (DSSR)colegelor și altor persoane.
 2. Îmbunătățirea comunicării și altor abilități ale prestatorilor de servicii, necesare pentru a oferi servicii de sănătate sexuală și reproductivă bazate pe respectarea drepturilor femeilor și fetelor cu dizabilități.
 3. Îmbunătățirea practicilor existente și a căilor de recomandare a specialiștilor pentru a se asigura că femeile și fetele cu dizabilități obțin informații și asistență de calitate în domeniul sănătații sexuale și reproductive.
 4. Creșterea raportării instituțiilor medicale în domeniul vizat pentru a se asigura că serviciile sunt accesibile femeilor și fetelor cu dizabilități și îmbunătățirea monitorizării și evaluării progreselor asociate.
 5. Consolidarea voinței politice și a angajamentului pentru a asigura accesul universal la serviciile și informațiile din domeniul SSR, inclusiv pentru femeile și fetele cu dizabilități.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

 • Activitatea 1.1: Organizarea instruirii formatorilor în domeniul DSSR cu femei și fete cu dizabilități din nordul, centrul și sudul Moldovei.
 • Activitatea 1.2: Crearea unei serii de videoclipuri informative cu participarea femeilor și fetelor cu dizabilități în care acestea discută și descriu subiecte-cheie ale DSSR.
 • Activitatea 2.1: Desfășurarea training-urilor de dezvoltare profesională a coordonatorilor din SSR cu privire la furnizarea serviciilor în domeniul SSR pentru femei și fete cu dizabilități.
 • Activitatea 2.2: Organizarea instruirii online cu prestatorii de servicii medicale primare și personalul de asistență medicală pentru perfecționarea capacitatății de prestare a serviciilor de calitate în domeniul SSR femeilor și fetelor cu dizabilități.
 • Activitatea 2.3: Elaborarea și distribuirea manualelor de prestare a serviciilor în SSR bazate pe respectarea drepturilor omului către medicii generaliști și asistentele medicale.
 • Activitatea 3.1: Desfășurarea training-urilor online cu asistenții sociali cu privire la DSSR cu referire la femei și fete cu dizabilități, servicii în domeniul SSR și beneficii disponibile beneficiarilor, la fel și cum să le direcționeze corect ca să primească îngrijirea și sprijinul de care au nevoie.
 • Activitatea 3.2: Elaborarea și distribuirea ghidurilor de asistență în domeniul DSSR pentru asistenții sociali.
 • Activitatea 3.3: Revizuirea curriculumului universitar de studii în domeniul de asistență socială pentru a include modulul privind DSSR pentru beneficiari, inclusiv femeile și fetele cu dizabilități.
 • Activitatea 4.1: Revizuirea standardelor naționale pentru evaluarea și acreditarea unităților de asistență medicală ambulatorie pentru a include standarde internaționale de accesibilitate, pe care unitățile medicale trebuie să le îndeplinească pentru a obține acreditarea sau reacreditarea (la fiecare cinci ani).
 • Activitatea 4.2: Actualizarea listei indicatorilor de performanță a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină pentru a include indicatorii stabiliți pentru Programul Național în domeniul DSSR pentru anii 2018–2022.
 • Activitatea 5.1: Organizarea evenimentului de lansare a proiectului cu participarea părților principale interesate pentru a prezenta structura și justificarea proiectului, a discuta chestiunile ce țin de sprijinul necesar din partea participanților și a solicita contribuția acestora la proiect.
 • Activitatea 5.2: Organizarea unei reuniuni a părților interesate pentru a distribui informațiile despre proiect, a discuta rezultatele proiectului și a dezvolta un plan de acțiuni pentru susținerea activităților și menținerea rezultatelor.

Partenerii

Utilizăm module cookie
Utilizăm module cookie pentru a afișa corect conținutul și pentru a facilita utilizarea site-ului web.
Accept
Nu accept