Știați că în timpul calamităților naturale numărul violurilor crește, respectiv crește numărul persoanelor cu IST si HIV infectate?

25 Septembrie, 2017

Despre cum este pregătită Republica Moldova să răspundă acestor provocări în asigurarea PIMS (Pachet Initial Minim de Servicii) în SSR (Sănătatea Sexuală și Reproductivă) în situații de criză s-a discutat la Primul seminar de instruire „Consolidarea capacităților naționale de răspuns în asigurarea Pachetului Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în caz de eventuale situații de dezastre/calamități naturale sau provocate de oameni”.

Seminarul a avut loc în perioada 20-21 septembrie, 2017, la Chisinau, în sala de conferințe a Centrului European de Educaţie FIDES.

Seminarul a fost organizat de către Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive (CIDSR) cu sprijinul UNFPA Moldova.

La seminar au participat reprezentanții centrelor de sănătate publică  național și raionale, cabinetelor de sănătate reproductivă din raioanele Republicii Moldova și UNFPA, Moldova.

Seminarul a fost facilitat de un expert internațional – Galina Cirkina și doi expeți naționali – Rodica Comendant și Victoria Ciubotaru.

In cadrul seminarului s-a discutat despre principile fundamentale ale organizării activităților PIMS în situații excepționale, despre posibilitățile țării în ceea ce privește coordonarea interdepartamentală a activității de reacționare eficientă la situațiile excepționale.

Participantii au manifestat un interes deosebit față de practicile și abordările internaționale privind PIMS de SSR.

Despre cum sunt organizate activitățile ce tin de SSR în caz de situații exceptionale în țara noastră au relatat participanții, care au menționat, că în cadrul planurilor raionale lipsesc cu desăvirșire activitățile ce țin de sănătatea sexuală și reproductivă. Ghidati de expertii seminarului, participanții au elaborat recomandări pentru planul de acțiuni PIMS de SSR.

Recomandările participanților vor fi integrate în planul de acțiuni PIMS de SSR, care ulterior va fi prezentat Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Atașate sunt:

Partenerii

Utilizăm module cookie
Utilizăm module cookie pentru a afișa corect conținutul și pentru a facilita utilizarea site-ului web.
Accept
Nu accept