Raport asupra studiului – “Identificarea nivelului de cunoștințe a tinerilor despre educația sexuală”

27 Martie, 2024

Studiul de identificare a nivelului de cunoștințe a tinerilor despre educația sexuală, a fost realizat de către Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive din Republica Moldova, cu implicarea directă a 5 biblioteci publice, din diferite regiuni ale țării.

În studiul dat, ne-am propus să identificăm care este nivelul de cunoștințe a tinerilor despre educația sexuală, care sunt problemele cu care aceștia se confruntă, care este sursa lor de informare pe teme legate de sexualitate si dacă își doresc ca bibliotecile să fie instituțiile care le oferă acces gratuit și accesibil la informația de care au nevoie, etc.

Studiul a fost realizat în vederea identificării necesităților tinerilor în perioada de tranziție, dar și a cercetării rolului bibliotecilor în sprijinul comunității acestora, identificarea de noi soluții în gestionarea situațiilor neplăcute în care se pomenesc tinerii din lipsă de informații, și o sursă de inspirație pentru cercetările ulterioare.

Cercetarea a avut loc prin metoda chestionării, în perioada, 01 noiembrie 2023 – 31 ianuarie 2024 și a fost aplicat pe un eșantion de 355 de tineri, cu vârsta între 12 – 18 ani, fiind folosită eșantionarea nealeatorie pe bază de voluntariat.

Chestionarul a fost alcătuit din 19 întrebări, cu răspunsuri închise și deschise (Anexa 1), a fost tipărit și trasmis utilizatorilor bibliotecilor din țară, dar și în format electronic – Google Drive, transmis prin intermediul poștei electronice și rețelelor de socializare către respondenți.

Categoriile de utilizatori chestionaţi sunt reflectate în Figurile 1, 2, 3. Menţionăm că, au prevalat respondenții de sex feminin – 169 de persoane, categoria de vârstă – 14-16 ani și respondenții care locuiesc la sat – 189 tineri.

OBIECTIVELE STUDIULUI

Obiectivul 1: Atragerea atenţiei asupra problemei. Creșterea gradului de conștientizare a subiectului în rândul adolescenților, părinților, bibliotecarilor și a factorilor decizionali din țară, responsabili de sănătatea și bunăstarea tinerilor.

Obiectivul 2: Oferirea accesului larg la informații privind sănătatea sexuală și reproductivă, dar și drepturile sexuale ale tinerilor.

Obiectivul 3: Combaterea stereotipurilor, a subiectelor tabu privind educația sexuală și sănătatea reproducerii în rândul adolescenților și părinților.

Obiectivul 4: Colectarea datelor actualizate, privind nivelul de cunoștințe a tinerilor pe teme legate de sexualitate, iar ulterior elaborarea unui program de educație sexuală prin intermediul bibliotecilor.

GRUPUL ȚINTĂ / RESPONDENȚII: 355 de preadolescenți și tineri, din satele și orașele Republicii Moldova, incluși în grupul de risc (selectați de partenerii regionali: bibliotecari și asistenți sociali).

Proiect „Identificarea cunoștințelor tinerilor despre educația sexuală prin intermediul bibliotecilor publice din Republica Moldova”,  implementat de Centrul de Instruire în Sănătatea Reproducerii, în parteneriat cu Biblioteca Poloneză „Adam Mickiewicz” și cu sprijinul financiar al Solidarités international

In raportul o sa găsiți rezultatele studiului:

Partenerii

Utilizăm module cookie
Utilizăm module cookie pentru a afișa corect conținutul și pentru a facilita utilizarea site-ului web.
Accept
Nu accept