Programul național în sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anii 2017-2021 în varianta semi-finală a fost discutat de experți în domeniu la Ministerul Sănătății

13 Mai, 2016

1Pe data de 12 mai, 2016, în sala de ședințe a Ministerului Sănătății a avut loc atelierul de lucru pentru prezentarea variantei semi-finale a Programului național în sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anii 2017-2021 și consultarea lui cu OMS, Europa.

Evenimentul a fost organizat de către Ministerul Sănătății, cu suportul reprezentanței OMS în Moldova, susținerea UNFPA în Moldova și  Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive (CIDSR).

La atelierul de lucru au participat Aliona Serbulenco, viceministru al Sănătății, Gunta Lazdane, biroul regional OMS, Haris Hajrulahovic, reprezentantul OMS în Moldova, Eugenia Berzan, analist de programe, UNFPA, Rodica Comendant, conferențiar universitar, director CIDSR cît și alți reprezentanți ai Ministerului Sănătății, membrii Consiliului de coordonare și ai Grupului de Lucru pentru elaborarea Programului național în sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anii 2017-2021 și experți naționali în domeniu.

Scopul acestui atelier de lucru a fost prezentarea variantei semi-finale a Programului național în sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anii 2017-2021 și consultarea lui cu OMS, Europa.
2În cuvîntul de deschidere a lucrărilor atelierului de lucru, d-na Aliona Serbulenco a mulțumit participanții atelierului pentru colaborarea eficientă a Ministerului Sănătății cu OMS precum și a subliniat importanța și necesitatea Programului național în sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anii 2017-2021.

D-l Haris Hajrulahovic a salutat participanții la atelierul de lucru și a menționat, că Programul național va fi de un real folos, exprimînd în sine grija față de sănătatea populației.

D-na Gunta Lazdane mulțumit auditoriului pentru eforturile depuse în elaborarea Programul național în sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anii 2017-2021 în varianta semi-finală și și-a exprimat încrederea, că datorită eforturilor în comun, Programul Național va primi forme bine conturate si clare în forma sa finală.

„Elaborarea noului Program Național a fost precedată de un proces de evaluare a Strategiei Sănătății Reproducerii 205-2015, care a avut drept scop identificarea lecțiilor învățate din ultimii zece ani. Programul național a fost dezvoltat cu luarea în considerare ale acestora, dar și punând accentele pe drepturile și necesitățile fiecărui cetățean al Republicii Moldova”, – a menționat d-na Rodica Comendant, vorbind despre varianta semi-finală a Programului Național.

Noul program va produce trei mari schimbări în sistem :

  1. Lărgirea accesului pentru toți beneficiarii la serviciile sexual- reproductive
  2. Prestarea unor servicii axate pe necesitățile și drepturile beneficiarilor
  3. Informarea adecvată a beneficiarilor despre propria stare a sănătății sexuale si reproductive și drepturile acestora în acest domeniu.

În urma prezentării detaliate a variantei semi-finale a Programului Național au urmat discuții și comentarii.

Atașate sunt:

Partenerii

Utilizăm module cookie
Utilizăm module cookie pentru a afișa corect conținutul și pentru a facilita utilizarea site-ului web.
Accept
Nu accept