Noul Program privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive a fost aprobat

30 Mai, 2018

Sursa: http://moldova.unfpa.org

Programul național în sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anii 2018-2022 a fost aprobat în cadrul Ședinței Guvernului Republicii Moldova din 16 mai 2018. Programul național este un document fundamental de politici privind intervenţiile naţionale în domeniul sănătății și drepturilor sexuale și reproductive, direcționat spre îmbunătățirea accesului și calității serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă prin prisma respectării drepturilor omului, drepturilor sexuale și reproductive, egalității de gen.

Programul național în sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anii 2018-2022 a fost lansat în cadrul Dialogului de Politici privind Sănătatea şi Drepturile Sexuale şi Reproductive, la data de 24 mai 2018 (vezi Agenda), eveniment organizat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Agenția Națiunilor Unite pentru  Drepturile și Sănătatea Reproductivă (UNFPA) în incinta Complexului Summit Events & Conference Center, Sala Roşie, or. Chișinău.

În 2015, Ministerul Sănătății, cu sprijinul UNFPA și OMS, a inițiat procesul de dezvoltare a unui nou cadru pentru îmbunătățirea stării sănătății sexuale și reproductive.

Acest proces a debutat printr-o evaluare a Strategiei Naționale a Sănătății Reproducerii 2005 – 2015 și a continuat prin organizarea unui amplu proces de analiză și reflecţie colectivă a specialiştilor din domeniul sănătăţii sexuale și reproductive, organizați într-un grup de lucru multidisciplinar în cadrul unui șir de evenimente organizate și desfășurate de către Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive (CIDSR) și Ministerul Sănătății al R. Moldova, cu suportul UNFPA Moldova și OMS Moldova (vezi aici și aici).

În acest proces au fost implicați pe larg a experți naționali și internaționali, s-au luat în considerare cele mai bune practici bazate pe dovezi, prevederile documentelor strategice adoptate la nivel internațional, și lecțiile învățat la nivel național în timpul implementării Strategiei Naționale a Sănătății Reproducerii 2005-2015.

La Dialogului de Politici privind Sănătatea şi Drepturile Sexuale şi Reproductive au participat reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Afacerilor Interne/Serviciul Protecție Civilă și Situații Excepționale, Ministerului Finanțelor, reprezentanți ai instituțiilor  AMP, inclusiv cabinetele de sănătate a reproducerii și centrele de sănătate prietenoase tinerilor; Institutului Mamei și Copilului etc., reprezentanți ai instituțiilor de învățământ medical, ai asociațiilor profesionale, ai societății civile, precum și reprezentanți ai Birourilor de țară și regionale ale UNFPA și OMS, alți parteneri pentru dezvoltare.

Obiectivele principale ale evenimentului:

  • lansarea oficială a Programului național privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive 2018-2022, aprobat de Guvernul național
  • promovarea unui dialog și a unui parteneriat strâns între Guvernul național, organizațiile societății civile, asociațiile profesionale și partenerii pentru dezvoltare, în contextul accelerării la nivel național a asigurării accesului universal al populației la informare și educația privind sănătatea sexuală și reproductivă, precum și la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă de înaltă calitate și centrate pe beneficiari, în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv pentru femei și tineri.

În cadrul Dialogului de Politici a fost discută modalitatea de  implementare a Programului privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive.

Noul document strategic​ include planificarea familială, avortul în siguranță, diagnosticul și tratamentul infertilității, suportul psihologic, prevenirea bolilor sexual-transmisibile. O atenție sporită va fi acordată instruirii personalului medical și asigurarii că toate localitățile Republicii Moldova vor avea un specialist bine format,  care va putea oferi consultații referitor la contracepție, fertilitate și riscul unor maladii.

Persoanele cu nevoi speciale, din grupuri vulnerabile, din localitățile rurale anume aceste persoane  în mod prioritar vor fi familiarizate cu serviciile de calitate în domeniul sănătății și drepturilor sexuale și reproductive.

Dr. Rodica Comendant, director CIDSR

Dr. Rodica Comendant, director CIDSR, în prezentarea sa, a subliniat necesitatea schimbării atitudinii responsabililor din sănătate și a autorităților locale  mai ales în cazul localităților rurale: „În momentul în care e vorba de o familie social-vulnerabilă care are prea mulți copii și nu-și mai dorește și nu are acces la servicii, să fie cei care să vină în aceste familii și să le spună unde să meargă ca să beneficieze de servicii gratis. Adică să fie mai conștienți, mai implicați în domeniul acesta, să se intereseze ce indicatori de sănătate avem. La sate e problema cea mai mare, și mortalitatea maternă, și sarcini la adolescente. Indicatorii mai proști de sănătate reproductivă sunt de obicei la sate.”

Sunt disponibile următoarele materiale:

 

Partenerii

Utilizăm module cookie
Utilizăm module cookie pentru a afișa corect conținutul și pentru a facilita utilizarea site-ului web.
Accept
Nu accept