Invitație de participare la training

15 Septembrie, 2016

logo-proiect-toti-800   Invitație de participare   la training-ul ”Fortificarea capacității ONG-urilor pentru implementarea programelor privind  drepturile sexuale și reproductive ale femeilor cu dizabilități locomotorii” Asociația “Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive” (CIDSR) cu suportul Ambasadei Finlandei la București invită ONG-urile din țară să participe la training-ul ”Fortificarea capacității ONG-urilor pentru implementarea programelor privind drepturile sexuale și reproductive ale femeilor cu dizabilități locomotorii”care va avea loc în perioada 15-18 noiembrie 2016, Chișinău, RM. Cine poate aplica: ONG-urile din țară care lucrează cu sau în interesul persoanelor cu dizabilități și ale căror beneficiari sunt:

 • femei cu dizabilități locomotorii;
 • membri ai familiilor femeilor cu dizabilități locomotorii;
 • reprezentanți din sistemul de prestare a serviciilor pentru persoane cu dizabilități (asistenți sociali, asistenți personali, specialiști din cadrul serviciilor de sănătate).

Beneficii ale participării: Organizațiile, care se vor înscrie la acest curs, vor beneficia de:

 • instruire de 4 zile pentru dezvoltarea programelor în drepturile sexuale și reproductive (DSR) ale femeilor cu dizabilități locomotorii;
 • manuale care vor conține sfaturi practice pentru a organiza activități în instruirea ulterioară a beneficiarilor;
 • facilitarea accesului la surse de informare (manuale, instrumente de lucru pentru persoanele cu dizabilități) disponibile la nivel internațional;
 • participanții vor putea instrui ulterior beneficiarii organizației lor în DSR ale femeilor cu dizabilități locomotorii.

  Responsabilitățile participanților la program:

 • organizația va delega 2 persoane pentru participare la instruire pe durata tuturor celor 4 zile a training-ului, preferabil unul din delegați să fie responsabil de programele legate de femei cu dizabilități și altul să fie psiholog / psihopedagog / asistent social;
 • după participare la training, ONG-ul / echipa instruită va organiza, în decurs de trei luni, o activitate de instruire pentru unul din grupurile sale țință / beneficiari.

  Cursul va fi facilitat de către 2 experți din Romania:

 • Eugenia Behar – psiholog clinician și psihoterapeut specializat în terapie cognitiv comportamentală și hipnoză eriksoniană cu experiență de 17 ani în lucrul cu copiii cu dizabilități; a implementat programe de prevenire a abuzului sexual și violenței și respectarea DSR ale tinerilor cu dizabilităţi în cadrul mai multor organizații (Proact Suport, Autism Romania, Învingem autismul ș.a).
 • Carmen Suraianu – asistent social, Director Executiv Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală, coordonator proiect Keep me safe, promotor al respectării DSR a persoanelor cu dizabilități.

  Etapele de selecție și organizare:

 • recrutarea organizațiilor care vor participa la program (16 – 30 septembrie 2016) ;
 • evaluarea nevoilor de training ale reprezentanților organizațiilor înscrise în program, prin completarea unui chestionar, care va fi ulterior expediat organizațiilor recrutate (01 – 10 octombrie 2016) ;
 • susținerea cursului de 4 zile (15 – 18 noiembrie 2016) ;
 • organizarea de către ONG-ul / echipa instruită a unei activități de instruire pentru unul din grupurile țință / beneficiari (19 noiembrie 2016 – 19 februarie 2017).

  Cheltuieli de participare: CIDSR va acoperi toate cheltuielile legate de participare la curs (materiale, alimentație, diurne, transport și cazare pentru participanții din afara Chișinăului).   Limba de lucru: Româna.   ONG-urile care sunt interesate să participe la training sunt rugate să completeze formularul de aplicare şi să-l expedieze la adresa e-mail: cidsr2012@gmail.com pînă la 30 septembrie 2016.   Detalii la telefon: +373 22 35 50 72. Persoane de contact: Ludmila Sîrbu – Coordonator proiect, tulus_ludmila@yahoo.com . Tatiana Cașu – Asistent proiect, casu.tania85@gmail.com .

Partenerii

Utilizăm module cookie
Utilizăm module cookie pentru a afișa corect conținutul și pentru a facilita utilizarea site-ului web.
Accept
Nu accept