Comunicat de presă – Persoanele cu dizabilități au aceleași drepturi și nu trebuie discriminate atunci când doresc să creeze cupluri și familii, să nască copii!

02 Decembrie, 2016

logo-proiect-toti-800

Comunicat de presă

Persoanele cu dizabilități au aceleași drepturi și nu trebuie discriminate atunci când doresc să creeze cupluri și familii, să nască copii!

Astăzi, 3 decembrie, Organizația Națiunilor Unite marchează Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități. Tema aleasă pentru a marca această zi este “Îndeplinirea celor 17 Obiective Globale pentru viitorul pe care îl dorim”. Această temă se referă la adoptarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), sau Obiective Globale, și rolul acestora în făurirea unei lumi mai inclusive și echitabile pentru persoanele cu dizabilități. Obiectivele acestui an includ evaluarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, precum și asigurarea mediului legislativ și mecanismelor de aplicare propice incluziunii sporite a persoanelor cu dizabilități.

Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive (CIDSR) marchează această zi prin lansarea raportului „Analiza situațională a problemelor cu care se confruntă femeile și fetele cu dizabilități locomotorii din Moldova în exercitarea drepturilor sexuale și reproductive” (versiunea I). Raportul este rodul activităților realizate în cadrul proiectului ”Toți egali, toți sănătoși: Abilitarea femeilor și fetelor cu dizabilități din Moldova să își exercite drepturile sexuale și reproductive”. Proiectul este finanțat de către Ambasada Finlandei la București în cadrul Fondului pentru Cooperare Locală și se desfășoară în perioada iulie 2016 – iunie 2017.

Persoanele cu dizabilități trebuie să se poată bucura de toate drepturile sexuale și reproductive garantate de instrumentele juridice internaționale și de legislația națională. Prin ratificarea Convențiilor ONU  în domeniul drepturilor omului, în special a Convenției privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Republica Moldova și-a asumat responsabilitatea de a asigura implementarea acestora și a garanta respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități – inclusiv drepturile sexuale și reproductive.

Numărul total al persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova este de 184,3 mii persoane conform BNS[1] ceea ce constituie 5,2% din populația totală a țării. Totodată, 48% din numărul total de persoane cu dizabilități în RM sunt femei.  Persoanele cu dizabilități în proporție de 62 la sută sunt din mediul rural, rata dizabilității pentru mediul rural constituie 547 persoane cu dizabilități la 10 mii locuitori, comparativ cu 472 persoane cu dizabilități la 10 mii locuitori din mediul urban. În ultimul deceniu se constată o creștere continuă a persoanelor cu dizabilități per total cu 10%, iar în cazul femeilor numărul acestora s-a majorat cu 5 la sută.

Datele internaționale arată că fetele și femeile cu dizabilități întâlnesc multe obstacole în calea exercitării drepturilor sexuale și reproductive, fiind deseori stigmatizate, discriminate și constrânse în luarea deciziilor ce țin de viața privată, sexualitate, sănătate sexuală și reproductivă, relațiile de cuplu și nașterea copiilor.[2]

Deoarece abordarea domeniului de drepturi sexuale și reproductive ale persoanelor cu dizabilități este o experiență nouă pentru Moldova, CIDSR a efectuat o analiză situațională. Raportul prezintă rezultatele analizei interviurilor cu specificarea constatărilor și recomandărilor atât din partea respondenților cât și a grupului de lucru.

Aproape toate femeile consideră că drepturile sexuale și reproductive includ dreptul de a decide dacă să ai copii sau nu, inclusiv cu cine și când, dreptul de a fi informat despre mijloacele de contracepție și folosirea acestora, dreptul la informare și educare, precum și dreptul de acces la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă. ”Orice femeie are dreptul la viață de familie, are dreptul să fie mamă iar dizabilitatea nu are motiv să ne priveze de acest drept.” spune una dintre femeile cu nevoi speciale intervievate, în vârstă de 28 de ani.

O treime dintre femei au considerat că, pe lângă drepturile expuse anterior, din drepturile sexuale și reproductive fac parte și decizia despre angrenare în viața sexuală, dreptul de a se căsători sau nu, inclusiv cu cine și când, dreptul de a întrerupe o sarcină nedorită precum și dreptul de a fi protejat împotriva violenței sexuale. ”Noi toți suntem egali și avem drepturi la familie să fim fericiți. Să avem o viață frumoasă cum o au toți oamenii” spune o tânără cu nevoi speciale de 21 ani.

Convingerea tuturor femeilor este că ele pot forma o familie și pot naște copii, iar problemele locomotorii nu trebuie să constituie o barieră în realizarea  acestor drepturi.  ”Planificarea familiei este un drept și ar fi corect ca tinerii sănătoși și chiar cu dizabilități să fie informați despre importanța contracepției, planificarea sarcinii cu efectuarea investigațiilor necesare, excluderea afecțiunilor prin tratarea bolilor pentru a avea un corp sănătos și o familie sănătoasă.” consideră una dintre intervievatele cu nevoi speciale, cu  vârsta de 42 ani.

Rezultatele obținute vor fi utilizate de către instituțiile statului în elaborarea și optimizarea politicilor ce vizează sănătatea și drepturile sexuale și reproductive ale persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova, vor servi bază pentru dezvoltarea programelor relevante de către societatea civilă și alte instituții interesate, vor servi ca instrumente de advocacy pentru persoanele cu dizabilități și membrii de familie ale acestora.

Raportul „Analiza situațională a problemelor cu care se confruntă femeile și fetele cu dizabilități locomotorii din Moldova în exercitarea drepturilor sexuale și reproductive” (versiunea I) îl găsiți aici.

***

Pentru informații suplimentare:

 

Rodica Comendant, Director
E-mail: comendantrodica73@gmail.com

Ludmila Sîrbu, Coordonator proiect
E-mail: tulus_ludmila@yahoo.com

Centrul de Instruire in Domeniul Sănătății Reproductive (CIDSR)
Tel.: 373 22 35 50 72, 373 69139878
www.sanatateafemeii.md    

 

 

[1] http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4976

[2]ICPD Beyond 2014, International Conference, Issues Paper The Sexual and Reproductive Rights of Women and Girls with Disabilities, pg. 2  http://wwda.org.au/wp-content/uploads/2013/12/issues_paper_srr_women_and_girls_with_disabilities_final.pdf

Partenerii

Utilizăm module cookie
Utilizăm module cookie pentru a afișa corect conținutul și pentru a facilita utilizarea site-ului web.
Accept
Nu accept