Evaluarea prestării serviciilor de planificare familială de către sectorul primar

În perioada 16 – 27 martie 2015, a avut loc evaluarea prestării serviciilor de planificare familială de către sectorul primar, activitate realizată în cadrul Proiectului „Optimizarea sistemului național de prestare a serviciilor de planificare a familiei”, al Ministerului Sănătății, implementat de către Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive (CIDSR), cu suportul financiar UNFPA Moldova.

Scopul evaluării a fost identificarea barierelor și factorilor de facilitare a prestării serviciilor de planificare familială în cadrul asistenței medicale primare în RM, și dezvoltarea în baza rezultatelor evaluării a regulamentului cu referire la managementul asigurării produselor de contracepție în cadrul asistenței medicale primare.

Pentru desfășurarea evaluării, Ministerul Sănătății al RM (Dispoz nr. 132-d din 13.03.2015- Cu privire la programul de evaluare a serviciilor PF) a instituit două grupuri de lucru în componența cărora au fost incluși specialiști de la USMF „Nicolae Testemițanu”, Centrul de Sănătatea Reproducerii și Genetică Medicală, IMSP Institutul Mamei și Copilului, Colegiul Național de Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”, Centrul de Educaţie Medicală Continuă a Personalului Medical si Farmaceutic cu Studii Medii.

Rezultatele evaluării vor servi bază pentru discuții strategice ulterioare cu factorii de decizie în procesul de elaborare a unui nou document strategic național în domeniul Sănătății Reproducerii pentru următoarea perioadă.

Obiectivele evaluării prestării serviciilor de planificare familială de către asistența medicală primară:

  1. Identificarea barierelor și a factorilor care facilitează prestarea și accesul la serviciile de planificare familială;
  2. Identificarea modului în care este reflectat subiectul de planificare familială în programele de studii profesionale tehnice și postsecundare nonterțiare, universitare și postuniversitare existente și analiza posibilității de punerea în aplicare a sistemului de învățare online la distanță (VIC, http://www.vic.eeirh.org/online/start.html);
  3. Dezvoltarea în baza rezultatelor evaluării a regulamentului cu referire la managementul asigurării produselor de contracepție în cadrul asistenței medicale primare.

Evaluarea a inclus patru componente:

  1. intervievarea prestatorilor de servicii de planificare familială din asistența medicală primară în cadrul vizitelor din teren – echipele de evaluatori au intervievat 158 lucrători medicali în 12 localități din Nordul, Centrul și Sudul Republicii, dintre care 2 municipii (Chișinău, Bălți), 4 centre raionale (Edineț, Nisporeni, Cimișlia, Comrat) și 6 localități rurale (Recea, Pănășești, Mărăndeni, Gura Galbenei, Congaz, Seliște); a medicilor de familie care au participat la cursuri de perfecționare la Catedra Medicina de Familie a USMF „Nicolae Testemițanu” şi la şedinţa Asociaţiei Medicilor de Familie din Republica Moldova în perioada 16-27 martie 2015 – au fost intervievați 64 medici de familie;
  2. intervievarea beneficiarilor serviciilor de PF în instituțiile medicale vizitate – au fost intervievați 67 beneficiari, dintre care: femei – 65, bărbați – 2, cu vârsta 28,5±1;
  3. evaluarea programelor de studii existente în cadrul Colegiului Național de Medicină și Farmacie “Raisa Pacalo”, Centrul de Educaţie Medicală Continuă a Personalului Medical și Farmaceutic cu Studii Medii și programelor universitare și postuniversitar a USMF „Nicolae Testemițanu”, pentru a identifica modul în care este reflectat subiectul planificare familială, inclusiv analiza posibilităților de punere în aplicare a sistemului de învățare on-line la distanță (VIC, http://www.vic.eeirh.org/oline/start.html);
  4. intervievarea beneficiarilor educaţiei medicale (elevii CNMF, cursanți de la CEMCPMFSM, medici rezidenți şi medici-cursanți la facultatea de perfecționare USMF) cu referire la subiectului planificare familială.

Detalii despre rezultatele evaluării le puteți vedea în Raportul de evaluare, care va fi publicat imediat ce va fi disponibil.

Partenerii

Utilizăm module cookie
Utilizăm module cookie pentru a afișa corect conținutul și pentru a facilita utilizarea site-ului web.
Accept
Nu accept