Au fost aprobate 2 protocoale clinice standardizate pentru medicii de familie și medicii obstetricieni-ginecologi

În scopul îmbunătățirii calității asistenței medicale, precum și standartizării serviciilor de planificare familială pe data de 25 aprilie 2018 prin Ordinul nr. 539 și Ordinul nr.540 ale Ministerului Sănătății Republicii Moldova au fost aprobate 2 protocoale clinice și anume:

  1. Protocol clinic standardizat pentru medicii de familie și medicii obstetricieni-ginecologi „Contraceptive Orale Combinate (COC)”
  2. Protocol clinic standartizat pentru medicii de familie și medici obstetricieni-ginecologi „Contraceptivul Injectabil Medroxiprogesteron Acetat Depozit (DMPA)”

Elaborarea protocoalelor clinice a fost una din activitățile proiectului „Optimizarea sistemului național de prestare a serviciilor de planificare familială”, realizat de către Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive (CIDSR) cu suportul financiar al UNFPA Moldova.

Pentru a realiza acest obiectiv, în baza Dispoziției nr. 199d a Ministerului Sănătății R. Moldova din 19.07.2017 „Cu privire la instituirea grupului de lucru” a fost instituit grupul de lucru în următoarea componență:

  • Angela Anisei, șef Direcție managementul calității serviciilor de sănătate, Centrul Național  de management în sănătate,
  • Rodica Comendant, conferențiar universitar, Catedra de Obstetrică și Ginecologie, USMF „Nicolae Testemițanu”, director CIDSR
  • Ion Bologan, conferențiar universitar, Catedra de Obstetrică și Ginecologie, USMF „Nicolae Testemițanu”,
  • Irina Sagaidac, asistent universitar, Catedra de Obstetrică și Ginecologie, FECMF, USMF „Nicolae Testemițanu”.

În procesul activității sale Grupul de lucru  a respectat modalitatea de elaborarea și aprobare a Protocoalelor clinice standardizate ale locului de lucru, aprobată prin Ordinul nr.429 al Ministerului Sănătății  din 21 noiembrie 2008 „Cu privire la metodologia elaborării, aprobării și implementării Protocoalelor clinice instituționale și Protocoalelor clinice ale locului de lucru” punctul 2,5 Referitor la cazuri/situații aparte de elaborare a Protocoalelor Clinice a locului de lucru.

Protocoalele clinice standardizate pentru medicii de familie și medicii obstetricieni-ginecologi au fost elaborate pe baza recomandărilor OMS referitor la respectarea drepturilor omului în planificarea familiei.