Legal and normative acts

LEGISLAȚIA INTERNAȚIONALĂ

Republica Moldova a semnat și ratificat majoritatea Convențiilor din sistemul de tratate ONU privind drepturile omului, prevederi ale cărora sunt relevante pentru protejarea drepturilor sexuale și reproductive ale persoanelor cu dizabilități.

Dreptul la egalitate și nediscriminare

Dreptul la căsătorie și creare a familiei

Dreptul la sănătate reproductivă, planificare familială, servicii de sănătate maternală, informație și educație

Dreptul la integritate fizică și psihică

 

LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ

Dreptul la egalitate și nediscriminare

Legislația națională relevantă în domeniul egalității și nediscriminării din perspectiva respectării drepturilor sexuale și reproductive a persoanelor cu dizabilități:

În afară de actele normative specifice în domeniul nediscriminării (menționate mai sus) sunt diferite acte legislative ale Republicii Moldova ce conțin prevederi care direct sau indirect se referă la principiile nediscriminării și egalității:

Dreptul la căsătorie și creare a familiei

Dreptul la sănătate reproductivă, planificare familială, servicii de sănătate maternală, informație și educație

Dreptul la integritate fizică și psihică

 

 

 

 

Partners

We use cookies
We use cookies to display content correctly and to make the website easy to use.
Accept
I don't accept