Proiecte

Titlul
 Perioada  Donor, Bugetul projectului 
1. PROIECT: Incluziv și accesibil pentru toți: O abordare multi-componentă pentru promovarea sănătății sexuale și reproductive și respectarea drepturilor femeilor și fetelor cu dizabilități. 2021-2023 Ambasada Finlandei la București
58 893 EUR
2. PROIECT: Îmbunătățirea accesului la informații incluzive despre sexualitate și drepturile sexuale: abordare bazată pe artă 2021-2023 Institutul Suedez
992 036 SEK
3. PROIECT: Avortul medicamentos prin telemedicină pentru femei și adolescenți din mediul rural din Moldova: înlăturarea barierelor cu ajutorul tehnologiei 2019-2021 Grand Challenges Canada – The OPTions Initiative
164,546 CAD
4. PROIECT:  Alinierea ghidurilor si protocoalelor clinice in avort si planificare familiala post-avort la recomandările OMS si UNFPA in țările Europei de Est si Asiei Centrale 2018-2021 Safe Abortion Action Funds,
240.000 USD
5. PROIECT: Servicii medicale mai bune și mai accesibile pentru sănătatea reproducerii pentru persoanele cu dizabilități de pe ambele maluri ale Nistrului 2018-2019 East Europe Foundation,
6. PROIECT:  Îmbunătățirea utilizării contraceptivelor în procesul de consiliere post-avort în Transnistria 2017-2018 Safe Abortion Action Funds,
65.000 USD