Începând de azi gravidele își vor alege medicul ginecolog

Ministerul Sănătății a aprobat noi Standarde de supraveghere a gravidelor în condiții de ambulatoriu. Scopul noilor prevederi este de a îmbunătăţi sănătatea maternă, de protejare a maternităţii, micșorarea morbidităţii şi mortalităţii materne.

În noile Standarde de supraveghere a femeilor gravide în condiţii de ambulatora fost lărgit spectrul de examinări clinice şi paraclinice obligatorii în perioada antenatală pentru toate femeile gravide. Iar, pentru femeile gravide din grupul de risc a fost elaborat un Plan individualizat de asistenţă medicală.

Pentru prima dată, cadrul normativ revizuit asigură dreptul femeii gravide de a alege total gratuit medicul obstetrician-ginecolog pentru supraveghere în condiţii de ambulator din cadrul Asociaţiei Medicale Teritoriale Chişinău/secţiei consultative Spitalului Raional indiferent de locul de trai și aflare în evidență medicală.

De asemenea, Ministerul Sănătății prin aceste standarde oferă posibilitatea gravidei să își aleagă medicul obstetrician-ginecolog pentru naştere din cadrul instituţiei medico-sanitare, având consimțământul prealabil a acestuia. Astfel, gravidele nu vor mai fi condiționate să achite pentru prestarea serviciilor.

Noile Standarde de supraveghere a femeilor gravide în condiţii de ambulatoriu:

  • pentru prima data în practica obstetrico-ginecologică,sepropune screening-ul prenatal biochimic la femeile gravide din grupul de risc: dublu si triplu-test, pentru identificarea riscului pentru cele mai grave şi periculoase afecţiuni congenitale ale fătului cum ar fi: defectele de tub neural, aberaţiile cromozomiale şi malformaţiile congenitale.
  • au fost suplinite cu o vizită suplimentară la termenul de sarcină 32-33 săptămâni, care are o importanţă majoră îndetectarea precoce a dereglărilor hipertenzive în sarcină, care pot duce la naşteri premature, complicaţii în sarcină aşa ca preeclampsia, eclampsia, ş.a;
  • au fost incluse testul obligatoriula proteina în urină și testul la glucoză în sânge care va permite va permite diagnosticarea stărilor patologice în sarcină:
  • a fost suplinit şi Programul de pregătire psihoemoţională a gravidei, care includ subiecte de gen psihologic, aşa ca: contactul psihoemotional pozitiv între mama şi copil și posibilele probleme psihologice postnatale și va fi oferit de medicul de familie.

Source: http://www.ms.gov.md/