Dreptul la intimitate

Fiecare are dreptul de a nu fi victima interferenţelor subiective în intimitate proprie, inclusiv în cadrul accesului la servicii de sănătate reproducerii.

Dreptul la intimitate poate fi abordat în campanii
ÎN FAVOAREA:

  • Liniilor directoare vizând prestarea serviciilor ce garantează confidențialitatea informațiilor personale oferite
  • Cadrului legal prin care se recunoaște dreptul persoanelor de a face alegeri autonome în ceea ce privește reproducerea și sexualitatea, inclusiv, în cazul femeilor, alegeri legate de avort în condiții de siguranță
  • Informațiilor și serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă destinate tinerilor, respectându-se dreptul acestora la viață privată și confidențialitate
CONTRA:

  • Persecuției, negării libertății sau interferenței sociale din cauza orientării sexuale
  • Sarcinii forțate sau continuării acesteia
  • Încălcării confidențialității
  • Legilor sau practicilor ce necesită consimțământul părinților sau conjugal în materie de contracepție sau avort
star Persoanele cu dizabilități au dreptul ca intimitatea lor să fie respectată şi susţinută şi să fie împărtăşită doar cu cei direct implicaţi în decizii consensuale referitoare la sexualitatea lor, comportamentul lor sexual şi intimitatea lor, fără interferenţe arbitrare.