Metodele de întrerupere a sarcinii nedorite

Avortul medicamentos

(AM)
Aspiraţia vacuum manuală

 (AVM)