Agenda si prezentarile disponibile, 23 septembrie 2010

Agenda head Drepturile omului

 

 

 

„Drepturile Reproductive – Oportunităţi şi Constrângeri în Republica Moldova”
Agenda evenimentului
23 Septembrie 2010, Chişinău, Sala de Conferinţe, hotelul „Vis Pas”(str. Lăpuşneanu 26)
Moderator: Centrul pentru Drepturile Reproductive
Raportor: UNFPA

09:00-09:30 Mesaje de salut. Introducere, prezentarea obiectivelor întrunirii

  • Boris Gâlca, UNFPA,
  • Liliana Palihovici,deputat în Parlamentul RM,
  • Vanu Jereghi, IDOM,
  • Christina Zampas, Centrul pentru Drepturile Reproductive
09:30-09:45 Drepturile Reproductive în contextul Drepturilor Omului şi a Recomandărilor ONU – situaţia în R. Moldova, Claude Cahn , Oficiul Rezidentului Coordonator ONU în R. Moldova
09:45-10:15 Concluziile Raportului de Evaluare OMS: Aplicarea drepturilor omului în contextul sănătăţii reproductive – evaluarea legislaţiei, politicilor şi actelor normative în R. Moldova, Victoria Ciubotaru, Centrul Naţional de Sănătate Reproductivă, Ion Dodon
10:15-10:30 Standarde Internaţionale în domeniul  Planificării Familiale şi întreruperii sarcinii, Christina Zampas, Centrul pentru Drepturile Reproducerii (CDR)
10:30-10:45 Priorităţi în realizarea Drepturilor Reproductive: experienţa Suediei, Ingrid Tersman, Ambasada Regatului Suediei în Republica Moldova
10:45-11:00 Activitatea Ministerului Sănătăţii în cadrul revizuirii Regulamentului pentru întreruperea sarcinii, Gheorghe Ţurcanu, Viceministrul Sănătăţii, Rodica Scutelnic, Ministerul Sănătăţii
11:00-11:15 Accesul la servicii şi informaţie în domeniul planificare familiale şi întreruperii sarcinii în R. Moldova – bune practici şi bariere, Rodica Comendant, Centrul de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproducerii
11:15-11:30 Dezbateri. Întrebări şi răspunsuri
11.30-11.45 Pauză de cafea 
11:45-12:15 Reproducerea asistată: imagine de ansamblu şi analiza comparativă în regiune, Mihai Horga, Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii
12:15-12:30 Dezbateri. Întrebări si răspunsuri
12:30-13:00 Practica judiciară în domeniul Drepturilor Reproductive, Raisa Botezatu, Curtea Supremă de Justiţie
13:00-14:00 Prânz
14:00-14:15 Cadrul legal privind întreruperea sarcinii şi aplicarea sa în R. Moldova: cazul „Z”, fapte documentate, strategii şi implicaţii cu privire la Drepturile Reproductive, Iustina Ionescu, Centrul pentru Drepturile Reproducerii
14.15-14.30 Dreptul la căsătorie în contextul Drepturilor Reproductive în R. Moldova, Boris Gâlca, UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţi
14.30-15.00 Dezbateri. Întrebări şi răspunsuri
15:00-15:20 Activitatea Grupului tematic al Ministerului Sănătăţii privind Drepturile Omului şi Sănătatea, Ion Cechina, Ministerul Sănătăţii, Arcadie Astrahan, Oficiul Rezidentului Coordonator ONU
15:20-15:35 Pauză de cafea
15:35-15:50 Reflecţii post-factum asupra obiectului Deprinderi de Viaţă în curricula şcolară din  R. Moldova: lecţii învăţate, actualitate şi perspective, Nadejda Velişco, Ministerul Educaţiei
15:50-16:05 Sexuality Education as a Human Right, Christina Zampas, Centrul pentru Drepturile Reproducerii
16:05-16:25 Interesul public şi reflectarea drepturilor reproductive în mass media. Abordarea drepturilor reproductive din perspectiva Gender, Olga Stăvila, Alina Radu, Doina Ioana Străisteanu, Expert independent
16:25-16:40 Reflecţii asupra Drepturilor Sexual-Reproductive şi Educaţiei pentru Sănătate în R. Moldova, UNFPA, OMS, UNICEF, SIDA, DFID, partenerii naţionali
16:40-17:00 Formularea ideilor pentru elaborarea Planului de Acţiuni întru alinierea R. Moldova la legislaţia internaţională în domeniul Drepturilor Sexual-Reproductive (brainstorming, schimb de idei)