Ședința de lucru privind rezultatele evaluării finale a Strategiei Naționale a Sănătății Reproducerii 2005-2015

Ședința de lucru privind rezultatele evaluării finale a Strategiei Naționale a Sănătății Reproducerii 2005-2015 a avut loc în sala de ședințe a Ministerului Sănătății al RM la 14 aprilie 2015. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Sănătății al RM cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și UNFPA.

Obiectivele ședintei:

  • Prezentarea principalelor concluzii și recomandări din Raportul de evaluare finală a Strategiei Naționale a Sănătății Reproducerii 2005-2015;
  • Discutarea și stabilirea procesului de elaborare a noului document strategic în domeniul sănătății reproducerii.

Sunt disponibile următoarele prezentări:

Rapoartul „Evaluarea Strategiei Naţionale a Sănătății Reproducerii (2005 – 2015)” va fi diseminat imediat după finisare.