Unde și cui te adresezi când iți sunt încălcate drepturile sexuale și reproductive

ajutor

În cazul în care au fost încălcate drepturile sexuale și reproductive ale unei persoane, se pot întreprinde următoarele măsuri de apărare:

  • Sesizarea administrației instituției în care au fost încălcate drepturile. Plângerea se va face în conformitate cu Regulamentul intern al instituției.
  • Adresare la instanța de contencios administrativ

Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a obține anularea actului, recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Contenciosul administrativ  este instituție juridică care are drept scop contracararea abuzurilor și exceselor de putere ale autorităților publice, apărarea drepturilor persoanei în spiritul legii, ordonarea activității autorităților publice, asigurarea ordinii de drept.

Depunerea plângerii se va face în conformitate cu Legea Nr. 793 din  10.02.2000 ”Contenciosului administrativ”.

  • Adresare la poliției

Poliția este o instituție publică specializată a statului, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Misiunea Poliției este de a apăra drepturile persoanei prin menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii și securității publice, prevenirea, investigarea și descoperirea infracțiunilor și contravențiilor.

Fiecare cetățean poate contacta Poliția sunând la 902 sau 112 (gratuit de la orice telefon). Mai multe detalii pe pagina web http://www.igp.gov.md/ro/contacts

  • Adresare la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)

Avocatul Poporului asigură respectarea drepturilor și libertăților omului de către autoritățile publice, de către organizații și întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, de către organizațiile necomerciale și de către persoanele cu funcții de răspundere de toate nivelurile reglementate de Legea cu privire la Avocatul Poporului nr.52 din 03.04.2014. Avocatul Poporului examinează cererile persoanelor fizice ale căror drepturi și libertăți se presupune că au fost încălcate de Republica Moldova.

Cererea adresată Avocatului Poporului se depune până la expirarea unui an din ziua încălcării presupuse a drepturilor sau libertăților petiționarului sau din ziua când petiționarul a aflat despre presupusa încălcare. Cererile sânt depuse personal sau prin poștă, fax, e-mail sau alt mijloc de comunicare. Cererea poate fi depusă și de către un reprezentant al persoanei lezate în drepturi, de către organizații nonguvernamentale, sindicate și alte organizații reprezentative în numele acesteia.

Audiența are loc zilnic, conform programării, de la 09:00 până la 15:00 (pauza:12.00 -13.00), în sediul Oficiul Avocatului Poporului din municipiul Chișinău, str. Sfatul Ţării,nr.16.  Excepție – zilele de odihnă, zilele de sărbătoare. Programarea se face prin telefon (+373 22) 23-48-00. Persoanele se pot adresa și la reprezentanțele din mun. Bălți, or. Cahul, mun. Comrat, or. Varnița (contacte: http://ombudsman.md/ro/content/audienta)

  • Adresare la Consiliul pentru prevenirea și combaterea discriminării

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității este o autoritate publică autonomă, imparțială și independentă, creată în 2013 care activează în baza Legii nr. 298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalității.   Consiliul examinează toate plângerile prin care se comunică despre un presupus act de discriminare. Formele de discriminare şi criteriile protejate sânt indicate în  Art. 1 şi 2 al Legii nr. 121 privind asigurarea egalității: rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dezabilitate, opinie, apartenență politică sau orice alt criteriu precum orientare sexuala, proveniență socială, proprietate, starea sănătății, HIV/SIDA, etc. Consiliul poate examina doar plângerile referitoare la discriminare, conform prevederilor.

Detalii despre depunerea plângerilor se pot afla la telefonul (022) 212-817, e-mail: info@egalitate.md, secretariat@egalitate.md, web: http://www.egalitate.md/index.php?l=ro

  • Adresare în instanțele de judecată

În cazul eșecului căilor de mai sus sau în unele cazuri imediat și direct după încălcarea survenită – se va face deplângerea / contestarea acțiunilor sau inacțiunii organelor publice în instanța de judecată.

  • Adresare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Adresarea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului se va face în cazul în care nu a fost soluționată problema de către toate instanțele din interiorul statului (cel mai des este vorba de un proces la tribunalul competent, urmat, dacă e cazul, de un apel și chiar de un recurs în fața unei instanțe superioare, cum ar fi curtea supremă, în cazul în care aceasta există). La fel, simpla exercitare a căilor de atac prevăzute la nivel național nu este suficientă: trebuie, de asemenea, ca pe parcursul exercitării acestora să fi prezentat în fapt, în fața instanțelor naționale, încălcările drepturilor din Convenție pe care considerați că le-ați suferit.

Fiți atenți, de la data deciziei definitive în statul în cauză (în general judecata instanței supreme) nu dispuneți decât de 6 luni pentru ca plângerea dumneavoastră să poată fi introdusă la Curte. După expirarea acestui termen, Curtea nu vă mai poate accepta plângerea.

Mai multe detalii despre procedura depunerii plângerii la CEDO le puteți găsi aici .

Un suport important în cazul încălcării drepturilor poate fi primit din partea organizațiilor neguvernamentale specializate precum:

Coaliția Nediscriminare +373 22 210 709 nediscriminare@gmail.com,
http://nediscriminare.md/
Amnesty International +373 22 835 808 info@amnesty.md,
http://amnesty.md/ro/
Promo-LEX +373 22 450 024 info@promolex.md,
https://promolex.md/
Juriștii pentru Drepturile Omului +373 22 274 161 http://www.lhr.md/
Centrul de Resurse Juridice din Moldova +373 22 843 601 contact@crjm.org,
http://crjm.org/
Ambasada Drepturilor Omului +373 22 920 700 info@humanrightsembassy.org,
http://www.humanrightsembassy.org/
Institutul pentru Drepturile Omului +373 22 838 408 http://idom.md/
Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului +373 22 212 816 credo@credo.md,
http://www.credo.md/home

 

Partenerii

Utilizăm module cookie
Utilizăm module cookie pentru a afișa corect conținutul și pentru a facilita utilizarea site-ului web.
Accept
Nu accept