TERMENI DE REFERINȚĂ pentru achiziționarea de servicii de elaborare a 5 video-uri informative la subiecte relevante din domeniul drepturilor și sănătății sexuale și reproductive, prezentate de persoane cu dizabilități

07 Iulie, 2022

Centrul de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproductive din Republica Moldova (CIDSR) este o organizație non-profit, neguvernamentală, înființată în 1998, cu misiunea de a proteja și promova sănătatea și drepturile sexuale și reproductive. Suntem convinși, că fiecare persoană, indiferent de locul de trăi, indiferent de sex, vârstă, etnie, prezența oricărei tulburări fizice sau de altă natură etc., are aceleași drepturi sexuale și reproductive și poate profita de o stare bună a sănătății sexuale și reproductive și de acces la servicii de calitate.

Obiectiv:

În scopul asigurării accesului egal la informații corecte din punct de vedere medical despre drepturi și sănătate sexuală și reproductivă și în scopul combaterii stereotipurilor și a atitudinii discriminatorii față de persoanele cu dizabilități,  Asociația „Centrul de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproductive din Republica Moldova” anunță concurs deschis de selectare a unei persoane fizice/juridice pentru elaborarea a 5 video-uri informative.

Responsabilitățile persoanei fizice/ juridice:

  1. Elaborarea scenariului spoturilor video, cu coordonarea și aprobarea acestuia cu echipa CIDSR.
  2. Producerea video-urilor (în limba română, cu subtitrare în limba română și rusă și traducere în limbajul mimico-gestual Durata video-urilor: 1,5 – 2 min.
  3. Post producție (montaj, sonorizare, procesare etc.).
  4. Predarea video-urilor finale în diferite formate, cu caracteristicile compatibile pentru toate televiziunile din Republica Moldova (inclusiv, pagini web, arhivare).

Aspecte organizaționale și termenii de prestare a serviciilor:

Serviciile vor fi prestate în perioada iulie – august 2022. Activitățile menționate vor fi coordonate cu asistent de proiect al Asociației. În dependență de solicitările Beneficiarului, volumul de asistență, locul şi termenul de implementare vor fi determinate de comun acord între Beneficiar şi Furnizorul de servicii.

Candidați eligibili:

În cadrul concursului pot să participe companii, asociații obștești, studiouri și ateliere media (persoane fizice și juridice), care dispun de expertiză, echipament și infrastructură necesară pentru producerea spoturilor video.

Criteriile de evaluare a ofertanților:

  • Portofoliul companiei și profesionalismul lucrărilor prezentate/ utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție. Experiență demonstrată de realizare a spoturilor video cu conținut social – 45%;
  • Oferta financiară – 45%;
  • Termenele de execuție (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși) – 10%.

Procedura de aplicare:

Cei interesați sunt rugați să transmită un dosar de aplicare care va conține următoarele:

  • Oferta financiară, prezentată în MDL. În ofertă se vor include: adresa, telefonul și rechizitele bancare ale ofertantului, data, semnătura conducătorului și amprenta ștampilei.
  • Portofoliul aplicantului sau al organizației/companiei aplicante.

Persoanele fizice și juridice interesate sunt încurajate să trimită dosarele la adresa: cidsr2012@gmail.com  cu mențiunea „Video persoane cu dizabilități” până la data de 14 iulie 2022, ora 17.00.

Cererile de informații despre acest concurs vor fi solicitate la adresa de email:, persoana de contact cidsr2012@gmail.com, Leva Olga asistent de proiect, tel. +373 69162711.

Notă. În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile concursului, nu se va conforma exigențelor prevăzute de prezenta solicitare sau/şi nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată.

În cazul în care se va recepționa o singură ofertă, CIDSR va verifica dacă oferta este conformă din punct de vedere administrativ și tehnic cu cerințele stabilite în prezentul anunț și dacă oferta financiară se încadrează în bugetul disponibil. Dacă oferta nu este conformă, nu va fi luată în considerare.

Pe parcursul evaluării ofertelor, CIDSR are dreptul de a solicita oricărui ofertant și alte documente sau informații suplimentare, cu scopul de a verifica și certifica veridicitatea informațiilor din cadrul ofertei depuse. În acest fel, CIDSR încearcă să se asigure că informațiile din cadrul fiecărei oferte sunt reale.

Partenerii

Utilizăm module cookie
Utilizăm module cookie pentru a afișa corect conținutul și pentru a facilita utilizarea site-ului web.
Accept
Nu accept