Drepturile Reproductive – Oportunităţi şi Constrângeri în Republica Moldova

04 Octombrie, 2010

Pe data de 23 septembrie 2010 a fost organizată masa rotundă cu genericul „Drepturile Reproductive – Oportunităţi şi Constrângeri în Republica Moldova” de către UNFPA în colaborare cu Centrul de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproductive (CIDSR), Centrul pentru Drepturile Reproductive (CDR) și Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM). Acest eveniment a fost onorat cu participarea reprezentanților Ministerului Sănătății și consultanților internaționali din Centrul pentru Drepturile Reproductive – New York.

La aceasta masă rotundă au fost invitați 70 de participanți, reprezentanți ai Parlamentului RM, Guvernului RM, Curții Supreme de Justiție, Centrului Național de Sănătate Reproductivă, Ambasadei Regatului Suediei în RM, Fondului ONU pentru populație, Institutului Est European de Sănătate a Reproducerii, Băncii Mondiale etc.

D-l Boris Gâlcă, UNFPA a accentuat importanţa creării unui mediu legislativ favorabil pentru realizarea Dreptului la căsătorie în R. Moldova subliniind faptul că există necesitatea stringentă de a racorda legislaţia naţională cu privire la familie la standardele europene.

Subiectul „Accesul la servicii şi informare în planificarea familiei şi întreruperea sarcinii, bune practici şi bariere” a fost pus în discuție de doamna Rodica Comendant, CIDSR. În prezentare au fost abordate următoarele probleme: sănătatea reproducerii, drepturi sexuale şi reproductive; planificarea familială, serviciile de întrerupere a sarcinii: bune practici, accesul la servicii şi la informare; întreruperea sarcinii: situaţia globală, situaţia în RM, accesul, calitatea, legătura cu mortalitatea maternă.

D-na Christina Zampas, Centrul pentru Drepturile Reproductive, New York, a prezentat Standardele internaţionale în domeniul planificării familiale şi întreruperii sarcinii, şi realizarea educaţiei sexuale ca unul din drepturile omului. D-na Zampas a vorbit despre recomandările comitetului etic pentru drepturile omului din 2009 pentru RM, prezentând totodată şi exemplul Croaţiei, care nu a reuşit să ofere o educaţie sexuală comprehensivă, non-discriminatorie în şcoli.

D-na Nadejda Velişco, Ministerul Educaţiei, a abordat problema Educaţiei pentru sănătate în RM, prin prisma politicii promovate de către Guvernului RM în acest aspect: în retrospectivă, lecţiile învăţate şi situaţia la moment privind educaţia pentru sănătate.

D-na Victoria Ciubotaru şi d-l Ion Dodon, CNSRGM, au prezentat „Evaluarea cadrului legal, a politicilor şi actelor reglementatorii privind aplicarea drepturilor umane pentru îmbunătăţirea sănătăţii sexuale şi reproductive a populaţiei”axându-se pe prestarea serviciilor de calitate pentru planificarea familială,problema avortului nesigur, promovarea sănătăţii sexuale, evidenţiind care sunt barierele în accesul la servicii calitative şi recomandări concrete în ceea ce priveşte fiecare problemă în parte.

„Regulamentul privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii” aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.647 din 21.09.2010 a fost expus de d-na Rodica Scutelnic. Aprobarea recentă a acestui regulament reprezintă un pas important în implementarea avortului în siguranţă în RM, şi prevede condiţiile privind organizarea activităţii de întrerupere voluntară a cursului sarcinii, întreruperea voluntară a cursului sarcinii în perioada primelor 12 săptămâni de sarcină şi după primele 12 săptămâni de sarcină. De asemenea în regulament sunt stipulate indicaţiile medicale pentru întreruperea voluntară a cursului sarcinii după 12 săptămâni până la sfârşitul săptămânii 21 de gestaţie şi indicaţiile sociale pentru întreruperea voluntară a cursului sarcinii după 12 săptămâni până la sfârşitul săptămânii 21 de gestaţie.

D-l Mihai Horga, Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii din România, a vorbit despre reproducerea asistată: imagine de ansamblu şi analiză comparativă în regiune, accentuând care sunt determinanţii şi care sunt opţiunile de combatere a infertilităţii, exemplificând prin variabilitatea largă de modele în ţările europene.

Ministrul Sănătății d-l Vladimir Hotineanu a accentuat faptul că în RM în prezent s-a creat deja un mediu legislativ favorabil pentru realizarea drepturilor reproductive ale femeii, cu sprijinul organizațiilor naționale și internaționale. Domnul Ministru s-a referit și la importanța rolului organizațiilor neguvernamentale și a mass media în promovarea drepturilor reproductive. D-l Hotineanu a concluzionat prin accentuarea importanței dreptului reproductiv al femeii, totodată menționînd faptul că este nevoie de lărgit accesibilitatea la serviciile de sănătate reproductivă a adolescenților, femeilor din mediul rural, femeilor care provin din minorități sexuale și a femeilor cu disabilități.

Masa rotundă s-a finalizat cu elaborarea unui plan de acţiuni preventiv pentru îmbunătăţirea situaţiei în ceea ce priveşte dreptul reproductiv în Republica Moldova, care va fi în continuare concordat cu Grupul tematic al Ministerului Sănătăţii privind Drepturile Omului şi Sănătatea, cu scopul unei mai bune colaborări pe viitor.

Partenerii

Utilizăm module cookie
Utilizăm module cookie pentru a afișa corect conținutul și pentru a facilita utilizarea site-ului web.
Accept
Nu accept