Programul privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive publicat în Monitorul Oficial

24 Septembrie, 2018

Programul naţional privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anii 2018-2022 a fost publicat ]n data de 21 septembrie în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive Documentul a coordonat dezvoltarea programului care are drept scop asigurarea dreptului fiecărei persoane la servicii de sănătate sexuală și reproductivă, axate pe nevoile și drepturile beneficiarilor.

Puteți face cunoștință cu documente aici

Programul are menirea de a asigura accesul populației, inclusiv al persoanelor cu dizabilătăți, la gama de servicii de sănătate sexuală și reproductivă.

Totodată, vor fi implementate acțiuni care vor crește calitatea serviciilor în instituţiile de toate nivelurile de asistență medicală.

La fel, vor fi realizate măsuri de educare și informare a populației cu privire la drepturile sexuale și reproductive prin programe de educație pentru sănătate adaptate în funcție de vârstă și necesitățile specifice ale grupurilor vulnerabile și ale persoanelor cu dizabilități. Totodată, programul are drept scop fortificarea rolului instituțiilor medico-sanitare și creșterea rolului mass-media în informarea și educarea populației.

De asemenea, urmează să fie îmbunătățit mecanismul de coordonare și monitorizare în domeniul drepturilor sănătății sexuale și reproductive.

Partenerii

Utilizăm module cookie
Utilizăm module cookie pentru a afișa corect conținutul și pentru a facilita utilizarea site-ului web.
Accept
Nu accept